Most likely là gì

Định nghĩa:thường mang nghĩa là có khả năng, rất có thể, mang tính phỏng đoán trong những trường hợp trong thực tế điều đó có thể chưa xảy ra hoặc đã xảy ra rồi trong tiếng Anh. Cách phát âm məʊst ˈLaɪ.kli /. Most Likely là gì Most Likely: that it's possible and expected. He will most likely win the race likely adjective us ˈlɑɪk·li expected to happen; probable: [ + to infinitive ] If I don’t write it down, I’m likely to forget. Loại từ:trạng từ. He will most likely win the race likely adjective us ˈlɑɪk·li expected to happen; probable: [ + to infinitive ] If I don’t write it down, I’m likely to forget. (Định nghĩa của likely từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press) Các ví dụ của likely likelyMost Likely là gì Most Likely: that it's possible and expected. likely adverb us ˈlɑɪ·kli probably: I’ll most likely get there at about ten o’clock. (Định nghĩa của likely từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press) Các ví dụ của likely likely · The meaning of MOST LIKELY is more likely than not: probably. Định nghĩa: thường mang nghĩa là có khả năng Cách dịch tương tự của từ "most likely" trong tiếng Việt ; likely tính từ · có chiều hướng là ; likely trạng từ · có khả năng cao là ; most trạng từ · nhiều nhất có nhiều khả năng là là bản dịch của "most likely" thành Tiếng Việt. ↔ có nhiều khả năng là sảnMost Likely là gì Most Likely: that it's possible and expected. Định nghĩa:thường mang nghĩa là có khả năng, rất có thể, mang tính phỏng đoán trong những trường hợp trong thực tế điều đó có thể chưa xảy ra hoặc đã xảy ra rồi trong tiếng Anh. Cách phát âm məʊst ˈLaɪ.kli /. Loại từ:trạng từ. How to use most likely in a sentence Câu dịch mẫu: is most likely a product of climate change. likely adverb us ˈlɑɪ·kli probably: I’ll most likely get there at about ten o’clock.

When you hear this word in our office, it is most likely that we are talking about your wisdom teeth. · Khi bạn nghe từ này trong văn phòng của chúng tôi, nó cóPhép dịch "most likely" thành Tiếng Việt có nhiều khả năng là là bản dịch của "most likely" thành Tiếng Việt. Câu dịch mẫu: is most likely a product of climate change. ↔ có nhiều khả năng là sản phẩm của sự thay đổi khí hậu. most likely + Thêm bản dịch "most likely" trong từ điển Tiếng AnhTiếng Việt có nhiều khả năng là adverbPhép dịch "most likely" thành Tiếng Việt có nhiều khả năng là là bản dịch của "most likely" thành Tiếng Việt. Câu dịch mẫu: is most likely a product of climate change. ↔ có nhiều khả năng là sản phẩm của sự thay đổi khí hậu. most likely + Thêm bản dịch "most likely" trong từ điển Tiếng AnhTiếng Việt có nhiều khả năng là adverb Chắc đúng, có lẽ đúng, có lẽ thật. that is not likely — điều đó không chắc đúng chút nào · Có thể. he is not likely to come now — có thể là nó không đến bây giờ· Most Likely: that it's possible & expected. Bạn đang xem: Most likely là gì Định nghĩa: hay với nghĩa là có chức năng, rất rất có thể, mang tính chất phỏng đân oán Một trong những trường hòa hợp vào thực tiễn điều ấy có thể chưa xảy ra hoặc vẫn xẩy ra rồi trong giờ đồng hồ Anh. Cách phân phát âm məʊst ˈLaɪ.kli /The meaning of MOST LIKELY is more likely than not: probably. How to use most likely in a sentence
The most likely scenario is that he will resign. Viễn cảnh có thể xảy ra nhất là ông ta sẽ từ chức. For now, the most likely scenario is one in whichĐồng nghĩa với Most likely "Most likely" implies a stronger hint that the particular thing will happen. For example: "She will most likely win the race." (Most likely here is used because there is more certainty that she will win the race, provided she's trained hard enough or is trying hard enough). "She will probably win the race." Implies an uncertainty, where there is more of a/50Most Likely: that it's possible & expected. Bạn đang xem: Most likely là gì Định nghĩa: hay với nghĩa là có chức năng, rất rất có thể, mang tính chất phỏng đân oán Một trong những trường hòa hợp vào thực tiễn điều ấy có thể chưa xảy ra hoặc vẫn xẩy ra rồi trong giờ đồng hồ Anh. Cách phân phát âm məʊst ˈLaɪ.kli / Các LOẠI CHI PHÍ quảng cáo là gì (Gồm những loại quảng cáo nào, trực tuyến, thực tế, tờ rơi, KOL, ngoài trời (LCD, Frame, pano, Billboard và standee) hoặc cácDefinition of 'likely' likely (laɪkli) Explore 'likely' in the dictionary adjective You use likely to indicate that something is probably the case or will probably happen in a particular situation. [ ] Likely is also an adverb. [ ] See full entry Collins COBUILD Advanced Learner’s Dictionary. Copyright © HarperCollins PublishersĐồng nghĩa với Most likely "Most likely" implies a stronger hint that the particular thing will happen. For example: "She will most likely win the race." (Most likely here is used because there is more certainty that she will win the race, provided she's trained hard enough or is trying hard enough). "She will probably win the race." Implies an uncertainty, where there is more of a/50
thg 2,Định nghĩa: Probably là một trạng từ trong tiếng Anh mang nghĩa là “có lẽ”, “chắc là”, “chắc hẳn”,, được dùng để thể hiện sự dự đoán về một·Cấu trúc cụm từ Most Likely trong câu tiếng Anh: Như chúng ta đã thấy đây là một trạng từ được ghép bởi hai từ riêng, Most vừa là trạng từ vừa là tính từ đa nghĩa mang nghĩa là phần lớn hoặc gần như kết hợp Likely lại là tính từ và mang nghĩa điều gì đó có khả năng xảy ra2.Cấu trúc cụm từ Most Likely trong câu tiếng Anh: Như chúng ta đã thấy đây là một trạng từ được ghép bởi hai từ riêng, Most vừa là trạng từ vừa là tính từ đa nghĩa mang nghĩa là phần lớn hoặc gần như kết hợp Likely lại là tính từ và mang nghĩa điều gì đó có khả năng xảy ra thg 6,ü Các từ được dùng để thể hiện việc gì là có khả năng xảy raLưu ý: Definitely và probably theo sau will (trong câu khẳng định) vàNghĩa của từ Most likelyTừ điển AnhViệtMost likely là gì: hvkhhvkh có thể là dưới bồn rửa bát thôi. nhưng có cụm từ khó hơn là swim or sink, có nghĩa là một tình huống mà mình phải "tự bơi", tự cố gắng bằng đúng sức mình mà không có sự hỗ trợ bên ngoài, và việc có thể là dưới bồn rửa bát thôi. nhưng có cụm từ khó hơn là swim or sink, có

this is a most interesting book: đây là một cuốn sách hay lắm: most likely: chắc chắn lắmat [[[the]]] most: t the very most Hai cấu trúc này đều chỉ điều gì đó có năng lực xảy raI'm probably less likely to go back there than to Prague. Steve is as likely to Most Likely to Succeed (MLTS) là một bộ phim tài liệu được lựa chọn chính(Lược dịch: Điều quan trọng của thời đại ngày nay không phải là điều gì mà bạn Probably là gì: ´prɔbəbli /, Phó từ: có khả năng, có lẽ, có thể, Kỹ thuật chung: có lẽ, Từ đồng nghĩa: adverb, Từ Lắm, vô cùng, cực kỳ.most presumably. We can use it with a noun (as a determiner) or without a noun (as a pronoun). most ostensively. most naturally most anticipatedly. most predictably. We can also use it with adjectives and adverbs to form the superlativeMost We use the quantifier most to talk about quantities, amounts and degree Định nghĩa most likely It means "probably will happen" |Yes!!:D Nghĩa của từ Most likelyTừ điển AnhViệtNghĩa của từ Most likelyTừ điển AnhViệt Most, the most, mostly We use the quantifier most to talk about quantities, amounts and degree. Most, the most, mostly We use the quantifier most to talk about quantities, amounts and degree. We can use it with a noun (as a determiner) or without a noun (as a pronoun). most probably. most foreseeably. most expectedly. We can also use it with adjectives and adverbs to form the superlativeMost We use the quantifier most to talk about quantities, amounts and degree Định nghĩa most likely It means "probably will happen" |Yes!!:D Superlative for in a manner that is expected or anticipated.

Các máy móc công nghệ cao có thể phát hiện ra một lượng nhỏ bức xạ phát thg 3,Trong cuốc sống, đôi lúc chúng ta hay dự đoán về điều gì đó sẽ xảyhighly likely unlikely (= very likely unlikely): rất có khả năng Most, Most of và Almost cùng mang nghĩa là "hầu hết' nhưng lại có cách sử dụngDisney's latest production looks likely to be their___ successful ever Điều gì làm cho điện thoại di động có khả năng gây hại như vậy Câu trả lời là bức xạ.Bạn đang xem: More likely là gì Định nghĩa: thường mang nghĩa là có khả năng, rất có thể, mang tính phỏng đoán trong những trường hợp trong thực tế điều đó có thể chưa xảy ra hoặc đã xảy ra rồi trong tiếng Anh. Cách phát âm məʊst ˈLaɪ.kli /. Bạn đang xem: More likely là gì Định nghĩa: thường xuyên mang tức thị có tác dụng, hết sức hoàn toàn có thể, mang tính chất phỏng đoán giữa những ngôi trường vừa lòng trong thực tiễn điều ấy hoàn toàn có thể không xẩy ra hoặc đã xảy ra rồi vào giờ Anh. Cách phân phát âm məʊst ˈLaɪ.kli / Most Likely: that it’s possible and expected. · Most Likely: that it's possible & expected. For example: "She will most likely win the race." (Most likely here is used because there is more certainty that she will win the race, provided she's trained hard enough or is trying hard enough). Loại từ: trạng từ Bạn đang xem: Most likely là gì Định nghĩa: hay với nghĩa là có chức năng, rất rất có thể, mang tính chất phỏng đân oán Một trong những trường hòa hợp vào thực tiễn điều ấy có thể chưa xảy ra hoặc vẫn xẩy ra rồi trong giờ đồng hồ Anh. Cách phân phát âm məʊst ˈLaɪ.kli / Đồng nghĩa với Most likely "Most likely" implies a stronger hint that the particular thing will happen. "She will probably win the race." Implies an uncertainty, where there is more of a/50 likely /'laikli/ tính từ chắc đúng, có lẽ đúng, có lẽ thật that is not likely: điều đó không chắc đúng chút nào có thể he is not likely to come now: có thể là nó không đến bây giờ thích hợp, đúng với the most likely (the likeliest) place for camping: chỗ thích hợp nhất để cắm trại có vẻ có năng lựcMost Likely: that it's possible & expected.

Bạn đang xem: Most likely nghĩa là gì Định nghĩa: hay với tức thị có chức năng, khôn cùng có thể, mang tính phỏng đoán Một trong những ngôi trường đúng theo vào thực tiễn điều đó có thể không xẩy ra hoặc đã xảy ra rồi vào giờ đồng hồ Anh · Most Likely là gì Most Likely: that it's possible & expected.